BorgWarner ogłosił, że jest jedną z 380 firm z 11 sektorów uwzględnionych w indeksie równości płci (GEI) Bloomberg 2021. GEI rozszerzył się w 2021 r. i obejmuje 44 kraje i regiony. Firmy obejmują różne branże, w tym motoryzację, bankowość, usługi konsumenckie, inżynierię i budownictwo oraz handel detaliczny. GEI zapewnia przejrzystość praktyk i polityk związanych z płcią w spółkach notowanych na giełdzie, zwiększając zakres danych dotyczących środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego (ESG) dostępnych dla inwestorów. Kompleksowa, przejrzysta metodologia punktacji GEI umożliwia inwestorom ocenę wyników firmy i porównywanie w innych branżowych grupach. Indeks referencyjny mierzy równość płci w pięciu filarach: przywództwo kobiet i rozwój talentów, równa płaca i parytet płac, kultura integracyjna, polityka dotycząca molestowania seksualnego i marka pro-kobieca.

Poprzez ujawnienie wskaźników związanych z płcią za pomocą struktury GEI, firmy uwzględnione w GEI 2021 zobowiązały się do kompleksowego spojrzenia na swoje inwestycje w równość płci w miejscu pracy i społeczności, w których działają, podnosząc poprzeczkę tego, czego należy oczekiwać od innych firm z tej samej branży. BorgWarner Inc. został uwzględniony w tegorocznym indeksie poprzez uzyskanie wyniku na tym samym lub wyższym poziomie globalnego progu ustanowionego przez Bloomberg, aby odzwierciedlić wysoki poziom ujawnienia i ogólne wyniki w pięciu filarach platformy.